Thẻ: Cách Thiết Kế Hệ Thống Thông Gió Cho Trang Trại Chăn Nuôi

Cách Thiết Kế Hệ Thống Thông Gió Cho Trang Trại Chăn Nuôi Gia Cầm

-Có thể chia quạt thông gió cho chuồng trại chăn nuôi gia cầm thành hai loại, đó là quạt thông gió cơ khí và quạt thông gió tự nhiên. Trong thiết kế, việc thông gió triệt để là khá cần thiết. Khối lượng thông gió cần thiết phải được tính toán dựa trên khối lượng thông gió tiêu chuẩn […]