Thẻ: tính công suất dựa vào cột áp và lưu lượng

Công Suất Quạt Thông Gió Công Nghiệp

Công suất quạt thông gió công nghiệp là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện của thiết bị. Nó được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian. Công suất chính là thông số của motor dùng để đo lường sự tiêu thụ điện năng. Công suất của quạt […]