Giải pháp

Giải Pháp Thông Gió Công Nghiệp

Hệ thống làm mát công nghiệp

Thông gió công nghiệp thường liên quan đến thông gió nhà xưởng và thông gió nhà kho. Trong nhà kho, nhà máy hoặc xưởng, hệ thống thông gió kém có thể gây ra một số vấn đề về cái nóng của mùa hè. Khi một số lượng lớn máy móc đang hoạt động, nhiệt lượng tạo […]

Hệ Thống Thông Gió Trang Trại Bò Sữa

thiết kế trang trại bò sữa

Thông gió chuồng bò sữa là quá trình di chuyển không khí trong lành, ngoài trời qua các cửa hút được chỉ định và phân phối đều khắp cơ sở để tạo sự thoải mái tối ưu, điều kiện khỏe mạnh và năng suất cao của gia súc. Thông gió chuồng bò sữa thích hợp, khi được […]

Hệ Thống Thông Gió Và Làm Mát Trong Nhà Kính

Hệ Thông gió trong nhà kính là hệ thống sử dụng hệ thống thoát khí đầu vào và đầu ra phân tán để duy trì sự ổn định luồng không khí, nhiệt độ và độ ẩm ổn định trong nhà kính. Tùy thuộc vào vị trí địa lý và nhu cầu thông gió, các hệ […]

Thông Gió Trang Trại Gia Cầm

Quạt thông gió trang trại gia cầm là một quá trình trong đó một loạt các quạt hút và quạt tuần hoàn trong đường hầm hoạt động phối hợp để di chuyển không khí qua chuồng gà để tạo ra một luồng không khí đồng đều tại tất cả các điểm. Với một kế hoạch thông gió […]

Thông Gió Cho Trại Lợn

Quạt thông gió chuồng trại là một hệ thống bao gồm quạt hút và quạt thông gió để đảm bảo duy trì nhiệt độ và luồng không khí thích hợp cho đàn gia súc gia cầm .Mang lại không khí trong lành và loại bỏ hoặc làm loãng bụi, khí độc hại, mùi không mong muốn, […]