Thẻ: thông gió nhân tạo

Giải Pháp Thông Gió Công Nghiệp

Hệ thống làm mát công nghiệp

Thông gió công nghiệp thường liên quan đến thông gió nhà xưởng và thông gió nhà kho. Trong nhà kho, nhà máy hoặc xưởng, hệ thống thông gió kém có thể gây ra một số vấn đề về cái nóng của mùa hè. Khi một số lượng lớn máy móc đang hoạt động, nhiệt lượng tạo […]