Thẻ: Hệ Thống Thông Gió Nhà Máy Công Nghiệp

Hệ Thống Thông Gió Nhà Máy Công Nghiệp

Hệ thống quạt hút thông gió làm mát, thông gió nhà xưởng nhà xưởng được thiết kế theo nguyên lý đối lưu không khí và thông gió áp suất âm. Được lắp đặt trong nhà xưởng kém thông thoáng, quạt hút có thể hút toàn diện nhiệt, mùi, khói, bụi và các khí khác ra […]