Thẻ: 4 Cách Để Thông Gió Và Làm Mát Nhà Kính

4 Cách Để Thông Gió Và Làm Mát Nhà Kính Quy Mô Lớn Vào Mùa Hè Và Các Mẹo Bảo Trì Chúng

Giếng trời, là một trong những thiết bị không thể thiếu đối với nhà kính quy mô lớn, thường được xây dựng ở phía trên cùng của nhà kính gần như song song với mái nhà và được làm bằng vật liệu tương tự như mái nhà, có giá đỡ có thể được mắc vào […]