QUẠT HỘP TƯỜNG CHIẾT NHIỆT 50 INCH CHO NHÀ MÁY TRANG TRẠI