1530MM 60 INCH CHỐNG BỤI QUẠT HÚT TƯỜNG CÔNG NGHIỆP LỚN